Translate

tisdag 22 oktober 2013

En bok och dess innehåll...

Böcker i bibliotekssamlingar ses ofta utifrån som hyllor med ämnesvis och alfabetiskt uppställda titlar, tryckta verk som slås upp i kataloger och plockas fram för läsning och begrundande. Men ibland är det inte bara verket i sig som gömmer sig mellan pärmarna, och de gamla katalogerna tiger om det riktigt intressanta - det mest överraskande hittas bara om man tar boken från hyllan och öppnar den...Carl L. Kämpe är en av Stifts- och Landsbibliotekets mest kände donatorer, redan nämnd i denna blogg. Böcker i tusental bär hans namn jämte ort och datum för införskaffande.

I ett tunt häfte om 30 sidor innehållande Entwurf zu einem Reise-Collegio... av professor August Ludwig von Schlözer (1735-1809) i Göttingen, tryckt 1777, finns några instuckna papper, samt rikligt med handskriven text på den tunna papperspärmens insidor.

På insidan av främre pärmen har Kämpe noterat "Göttingen 1778". Vad vi vet utifrån Kämpes bevarade stamböcker är att han träffade denne professor von Schlözer på plats den 20 juni 1779. Kanske var han på plats i Göttingen även året innan.

Ett längre dokument ligger löst i häftet, handskrivet av Kämpe: "HR[?] Schlözers Project till en resa åt Rom. 1781." Resten av texten är på tyska och innehåller tidsåtgång, platser och annan planering. Kanske var Kämpe inblandad i denna planering, på plats eller via korrespondens? Därtill kan man undra om denna resa har något med nedanstående fabel att göra.

På insidan av den bakre pärmen finns nämligen en av Kämpe nedtecknad rimmad fabel på tyska, hämtad ur en Musikalischer Almanach 1785, med den svenska - likaså rimmade - översättningen direkt därpå, publicerad i Stockholmsposten nr 74, den 29 mars 1787:

"En stockfisk, fångad i en skär,
(Jag tror det war, så ungefär
Kring Nyfundland [dvs. Newfoundland] som han blef tagen:)
Men lika godt, hwar hälst man honom fann,
Nog af, när han kom upp i dagen,
Så sade han till Skepparn: "Gode Man,
"Hwad har du för med mig? hwad ämnar du att göra?..."
"Hwi skulle," swarar han, "du inte det få höra?
"Först hugger jag ditt hufwud af,
"Hwarefter jag din kropp kring wida werlden sänder;"
Den fångne, med en ton som faran honom gaf,
"Hwad! hufwudlös kring alla länder!"
Och liksom Britten rén sitt järn i strupen fäst:
"Förutan hufwud? hwilken nesa!"
"Nej," sade Skepparn, "det är bäst;
"Ty så är modet nu att resa."


Men det allra trevligaste är sparat till sist. På ett vikt pappersark, med baksidan fylld med mer eller mindre planlöst klotter, ser man genast ett stiligt tecknat vapen av något slag. Vid en närmare titt upptäcker man snart kringlan och giffeln - en bageriskylt, flankerad av stående lejon! Tänk bara, vad mycket mer som fortfarande kan gömma sig oupptäckt mellan bladen på oräkneliga böcker i samlingarna.Foto: Helena Backman

tisdag 13 augusti 2013

Tillfällig utställning med anledning av Valle Baroque

Denna vecka går barockfestivalen Valle Baroque - sinnenas festival av stapeln. Mellan 14-18 augusti kan man bevista konserter och andra arrangemang med barocken som gemensamt tema. Ett fullständigt program finns här: Valle Baroque

Med anledning av festivalen pågår en tillfällig utställning med barockmusikalier från sekelskiftet 1700 på Stifts- och landsbiblioteket i Skara, i samma utställningsrum där man även kan se Skaramissalet, "Sveriges äldsta bok".

Bland musikalierna kan man nu passa på att få se Gustaf Blidströms nothandskrift, nedtecknad under rysk fångenskap i Tobolsk år 1715.


Inte bara musik utan även arkitektur lyfts fram i Valle denna vecka. En utflykt till ett urval barockkyrkor kan passa fint. Lär mer i Skara stifts information om kyrkor speciellt värda ett besök: Barockfestivalen

Foto: Helena Backman


torsdag 4 juli 2013

Bilder från nutiden...

Eftersom det kommer gå långt mellan uppdateringarna i bloggen under sommaren, kan jag tipsa om att jag nu går att följa på Instagram också: bibliotekarie_b

Trevlig sommar!


Foto: Helena Backman

tisdag 28 maj 2013

Kumlaby kyrka på Visingsö

På Visingsö ligger Kumlaby kyrka, en kyrkobyggnad i sten från 1100-talet. Då kyrkan under 1600-talets första hälft togs ur bruk och 1636 övergick till att användas som skola, grundad av Per Brahe d.y. (1602-1680), kapades övre delen av tornet för att ge plats åt en plattform för iakttagelser av stjärnhimlen, där "djäknarna torde idka astronomiska spekulationer". Den som törs är välkommen att klättra upp och beundra utsikten över ön.

Väggarna i kyrkan är täcka med framtagna kalkmålningar från 1400-talet. Bland dessa finns en avbildning av Sankta Helena, Västergötlands och Skövdes skyddshelgon. Jag är dock osäker på om jag lyckats fånga just henne på bild.

De målningar som tilltalar just mig är naturligtvis de som avbildar någon präntande eller studerande en handskrift.
I denna tid av brandskydd kan det vara tryggt att veta att de syndare som störtas ned i helvetets lågor på väggarna i Kumlaby kyrka har en brandsläckare inom räckhåll.


Om kyrkan och dess historia fick mycket att läsa, bland annat:
Folkesson, Pontus (2010). Kumlaby kyrka. En guide om dess målningar och historia. [S.l.]: Pontus Folkesson.

Foto: Helena Backman


måndag 6 maj 2013

Hedenius och Skara Tidning

Just nu pågår en utställning om Skara Tidning som firar sitt 200-årsjubileum på Stifts- och landsbiblioteket i Skara. Den 1 juli 1813 trycktes det allra första numret, som innehöll de senaste nyheterna från de pågående Napoleonkrigen - vilka då tagit en månad att nå Skaraborna. Första numret av Skara Tidning och mycket mer från tidningens tvåhundraåriga historia finns att se på bibliotekets forskaravdelning. Utställningen pågår till mitten av september.

En av de boktryckare som stått som utgivare av denna tidning under 1830-talet var en Peter Hedenius. Som av en händelse har jag i det senaste numret av tidskriften Mimers brunn en artikel om just honom, inspirerat av en del arbetsmaterial från hans tid som boktryckare i Skara här i arkiven. Något av detta finns nu med i utställningen, men mer kan man läsa om i ovanstående trevliga tidskrift.


Foto: Helena Backman

torsdag 18 april 2013

Oväntade illustrationer


Idag hade jag anledning att ta en närmare titt på ett slitet tryck av Johann Kankel, Per Brahe den yngres boktryckare på Visingsborg, Gamble grefwe Peer Brahes, fordom Sweriges rijkes drotzetz, Oeconomia, eller Huuszholdz-book, för ungt adels-folck skrifwin anno 1581, utgiven 1677. 

Den tyske boktryckaren Kankel var verksam på Visingsö från 1667 till 1685.Just denna bok, bunden i ett enkelt pergamentband, har ägts av bland andra Daniel Wilskman och senare prosten Olof Sundholm (1752-1819) innan den hamnat i Skaras samlingar, men har även spår av tidigare ägare genom anteckningar och understrykningar i texten.

Som vanligt hittar man mer än själva trycket i en äldre bok. På bakre pärmens insida finns olika typer redskap, såsom plogar, enkelt tecknade i bläck. Praktiskt att ha dessa samlade i sin hushållningsbok.

Understrykningarna i boken ger oss en aning om vad de tidigare läsarna av denna bok tog till sig av innehållet. Dagens digitala e-böcker kommer tyvärr inte lämna efter sig några sådana ledtrådar.Mycket har skrivits om Brahes och Johann Kankels verksamhet på Visingsö, bl.a.:
Almqvist, Sven (1965). Johann Kankel, Per Brahes boktryckare på Visingsö. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Foto: Helena Backman

torsdag 7 mars 2013

Allt om jakthunden - och mycket mer...

I Skara har det av naturliga skäl tryckts en del veterinärmedicinsk litteratur kring sekelskiftet 1800. Idag, när böcker för det mesta håller sig inom strikta ämnesområden, är det underhållande att se bredden av innehåll i en del av dessa verk från förr. Denna lilla skrift har en titel som utlovar allt om jakthundsdressyr, men redan undertiteln skvallrar om att den även innehåller så mycket mer.

Grundelig underrättelse huru fågel- och jagt-hundar skola uppfödas, jemte anvisning huru de förra böra dresseras parforce, samt åtskilliga bepröfvade botemedel för menniskor, hundar och andra kreatur av Harald Brisman, utgiven på eget förlag och tryckt av Peter Hedenius i Skara 1836.

För mig påminner en stor del av boken om de handskrivna samlingar av huskurer som flitigt använts in på 1900-talet. Kanske finns det fortfarande något slitet häfte i bruk än idag?

Råd och recept vänder sig både till djur och dess ägare, och här kan man finna recept på "Medel för en häst som är svår att sko", "För liktornar", "För skabb, som uppkommer af förskämd blod", "Att stämma blod", "Botemedel för maskar hos barn" och en hel mängd annat - såsom att göra ett gott bläck.

Att författaren själv haft nytta av sina jakthundar står utom all tvivel, då han låtit trycka denna dikt kring bokens mitt:

"Som jägare vill jag lefva
Och såsom jägare dö
Skönt stöflarna bli skefva
Och fylda utaf snö.
Der Hjort och Harar springa
Ibland knallar af gevär
Der hund och valthorn klinga
Der just min casus är."

Foto: Helena Backman

onsdag 23 januari 2013

Väl använda skolböcker


Jag har skrivit det förr, och kommer skriva det igen: Jag gillar alla dessa spår efter personer som låtit handen gå när de läst - eller borde läst - i sina böcker. Det gäller naturligtvis även i hög grad läroböcker. I det här fallet är det en 1800-talsbok tryckt i Skara med Walda stycken ur P. Ovidii Nasonis Methamorphoses. Samt förklarande anmärkningar dertill, utgifna till skolungdomens tjenst af C.J. Brodén som fått mer än bara översättningar och förklaringar mellan pärmar och blad - även en soldat eller polis har klottrats ned.

Kanske en skarayngling tänkt sig en karriär i uniform, eller helt enkelt tecknat av någon han sett eller tänkt på. Kanske fanns det en tjusning med att få bära blankvapen en dag - eller kanske han helt enkelt övade i teckning för att få till en riktigt bra huggare.

Foto: Helena Backman

lördag 5 januari 2013

Kometer då och nu


Vem - som var någorlunda gammal då - minns inte Hale-Bopps långa närvaro under 1990-talet? Kometer har genom alla tider påkallat vår uppmärksamhet genom sin förbiilande natur, och känslan av förebådande omen.

Redan på Bayeux-tapeten finns Halleys komet avbildad, som då troddes förebåda slaget vid Hastings och normandernas erövring av England 1066. Vandrande stjärnor av andra slag i myter och berättelser kan kanske också ha ett ursprung i en komets tillfälliga uppdykande.

Kring mitten av 1700-talet pågick livliga dispyter mellan vetenskapsmän som betraktade astronomi rent vetenskapligt, och teologer som ville se religiösa förtecken i dessa himmelska fenomen. Naturligtvis följde publicering av dessa iakttagelser, åsikter och tankar. Från denna tid är dessa graverade avbildningar.Idag har väl den vetenskapliga aspekten tagit över, även om kometer då och då dyker upp i populärkulturen i form av hot mot vår civilisation, som i den danska stumfilmen Verldens undergang i regi av August Blom från 1916.
Se den här på Youtube: Verldens undergang.

Kometernas roll som järtecken har dock inte helt försvunnit. Vid ovannämnda Hale-Bopps närvaro vändes världens uppmärksamhet mot den lilla sekten Heaven's Gate, vars medlemmar begick kollektivt självmord då de trodde att de skulle bli upptagna på ett rymdskepp som enligt dem skulle följa i Hale-Bopps spår.

Världsrymden rymmer dock i sig så många fantastiska fenomen att vi människor inte behöver hitta på några egna för att låta oss fångas av dem.


Planscher är hämtade ur:

Vollständige Astronomie, oder: Sonderbare Betrachtungen derer vornehmsten an dem Firmament befindlichen Planeten und Sternen, so wohl ihren Nahmen, Bedeutung und Situation nach, als auch was etwan von einer jeden dieser sichtbaren Himmels-Kugeln vor Meynungen von verschiedenen Auctoribus geheget ... Vormahls unter dem Titul: Reise in Gedancken nach denen Himmels-Kugeln &c. ans Licht gegeben, anjetzo aber in mehrern beleuchtet und in vielen Kupffern vorgestellet von Eberhard Christian Kindermann ... Nebst einer besondern Vorrede., tryckt i Rudolstadt 1744.Foto: Helena Backman