Translate

torsdag 27 december 2012

"Et ganska stort nöje..."

Inte skulle man idag bli glad om man plötsligt upptäcker att en bekant skrivit i den bok man lånat ut och just fått tillbaka. I synnerhet inte då man gjort sig besväret att just ha fått den inbunden.

Men vem vet, tvåhundra år senare är det kanske någon som uppskattar det. Någon bibliotekarie, kanske.

1809 - eller strax innan - lånade Carl L. Kämpe ut sitt tre år tidigare inköpta exemplar av den anonymt utgivna Resa i Levanten år 1796. Öfversättning från fransyskan af M. Hasselrot., tryckt av Leverentz i Skara 1805.


Författaren bakom denna bok är en Pehr Olof von Asp (1745-1808). Under en resa till Konstantinopel och Grekland förde han en dagbok på franska som senare översattes och utgavs.

Kämpes vän Carl Christoffer Gjörwell (1731-1811) tackar för lånet genom att skriva in en kommentar på insidan av pärmen:

"Tackar ödmjukast för lånet af denna bok, hwars läsning gjort mig et ganska stort nöje. Den finnes recenserad uti bilagde st. 6 af Brefväxlingens sjette band. Norrmalm, d. 4 apr. 1809.
Gjörwell."


Som bibliotekarie tycker jag att det är härligt att på ett sådant här sätt kunna följa hur en bok lästes och uppfattades - som här ända ned på exemplarnivå.Foto: Helena Backman

onsdag 19 december 2012

Ett graverande porträtt

För den som tyckt att det varit tyst i denna blogg väl länge, kan nu få veta att det betyder att jag skriver för andra medier istället. Idag kom exempelvis nyaste numret av Mimers brunn från tryckpressarna, och där finns en artikel av undertecknad att läsa. Den handlar om "konstnären" Lundberg, som ligger bakom porträttet här bredvid på Petrus Brodd (1682-1771). Lundberg har även många andra graverade porträtt på sitt samvete - för att inte tala om ett brott, för vilket han dömdes till döden...

Petrus Brodd var domprost i Skara och har fått ett hårt omdöme i Skara stifts herdaminne: "Domprosten Brodd var utan tvifvel en lärd och skicklig man; men om hans enskilda lif är ej mycket berömligt att säga. Han var smutsigt girig och förde ett mycket cyniskt lefnadssätt. Som 80-årig gubbe sågs han gå omkring med en liten flaska i stadens salubodar och bedja om ett mått vin, hvilket han under åtlöje fick till skänks. En tid efter sedan han blifvit gift med biskop Forssenii brorsdotter, beklagade han sig för biskopen öfver hennes slösaktighet, och bad honom 'taga sin jänta tillbaka.'" (Warholm 1871, s. 58)

Han ska enligt Warholm dött av phtiriasis, "lussjukan". Denna numera inte längre förekommande - till och med ifrågasatta sjukdom - sades uppkomma "af utsväfvande lefnadssätt i förening med osnygghet" (Bondeson 1992, s. 60). Brodd har alltså inte fått någon vacker beskrivning i Warholms herdaminne. Detta porträtt hjälper inte heller till för att försköna hans minne.

Källor:
Bondeson, J. (1992). Medicinhistoriskt kuriosakabinett. Essayer. Kivik: Kiviksgården.
Warholm, J.W. (1871). Skara stifts herdaminne. Mariestad.

Bild: Stifts- och landsbiblioteket i Skara